آزمایش کف (Foaming)

استاندارد انجام آزمایش:

ASTM D892

مقدار مورد نیاز:

1000 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

این آزمون تعیین کننده توانایی روانکار به منظور مقاومت در برابر تشکیل کف و همچنین گرایش به از هم پاشیدگی کف تولید شده میباشد.این روش مشخصه های کف کنندگی روغن های روانکار در دمای 24 و 93/5 درجه سانتی گراد تعیین میکند.کف کردن روغن باعث عدم روغنکاری،عدم تشکیل  فیلم روغن،عدم انتقال نیرو در روغن های هیدرولیک،محبوس نگاه داشتن هوا در سطح روغن و کمک به تسریع اکسیداسیون روغن میشود.

روش انجام آزمایش:

این آزمون در سه مرحله انجام می شود که براساس ذیل است:
1-190میلی لیتر روغن در دمای 24 درجه قرار میگیرد و یک پخش کننده هوا در نمونه فرو برده میشود و به مدت 5 دقیقه در آن دمیده میشود سپس 10 دقیقه به نمونه فرصت داده میشود و در انتها میزان کف را ثبت می کنند.
2-180میلی لیتر روغن در دمای 93 درجه قرار میگیرد و یک پخش کننده هوا در نمونه فرو برده میشود و به مدت 5 دقیقه در آن دمیده میشود سپس 10 دقیقه به نمونه فرصت داده میشود و در انتها میزان کف را ثبت می کنند.
3-بعد از اینکه آزمایش مرحله دوم کامل شد کف باقی مانده را با بهم زدن نمونه از بین میبرند سپس نمونه را به دمای 24 درجه قرار میدهند و سپس مرحله اول را تکرار میکنند.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107