دانسیته Density

استاندارد انجام آزمایش:

ASTM D4052 , ISO 12185

مقدار مورد نیاز:

20 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

چگالی یا دانسیته روغن عبارت است از تقسیم وزن بر حجم نمونه روغن در درجه حرارت استاندارد. واحد چگالی به صورت کیلوگرم بر متر مکعب یا گرم بر میلی لیتر تعریف شده و معمولا در یک دمای استاندارد اندازه گیری میشود. از خصوصیات مهم روغن های با چگالی بالا قابلیت حمل آلودگی ها می باشد که نسبت به روغن های با چگالی بالا دارای پتانسیل خوردگی و سایش بیشتری می باشند.
 

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107