موتور دیزلی

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس موتور ديزلی Diesel engine

آناليز روغن برای موتورهای ديزلی يك نياز اساسي تلقی می شود؛ چرا كه با اجرای برنامه آناليز روغن(Oil Analysis Machinery Condition Monitoring) می توان از وضعيت عملكرد درون سيستم و نحوه سرويس و نگهداري اطلاع يافت . بطور مثال وجود بيش از اندازه عناصر فرسايشي از قبيل آهن ؛ آلومينيوم ؛ كروم و… در روغن موتور يك عامل هشدار دهنده در رابطه با سايش غيرعادي بوش سيلندر، پيستون و رينگ می باشد. از این طریق امکان شناسايي عوامل و میزان شدت فرسايش و نحوه انجام اقدامات اصلاحی میسر می گردد.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصرفرسايشی                                           

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصرآلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد

Viscosity@40°C

ASTM D445

آلودگی آب

Crackle

Crackle Test

سنجش ذرات آهنی

Particle Quantifier ( PQ )

Analex P974

عدد اسیدی کل

Total Acid Number

ASTM D445

عدد قلیایی کل

Total Base Number

ASTM D2896/971

آزمايش های پایه

شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت  سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 250 CC  

نوع آزمايش

روش استاندارد

نقطه اشتعال بسته

Flash Point

ASTM D3828

احتراق ناقص

Soot Determination

Sootmeter

فروگرافی مشاهداتی

Analytical Ferrography(AF)

Predict FM-III

ضريب شدت فرسايش        

TDPQ

Analex PQ90

اندازه گیری مواد نامحلول

Insoluble (pan or tol )

ASTM D893

آزمايش های تکمیلی

 شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107