دیفرانسیل

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس دیفرانسیل Differential

امروزه با بكارگيری روش هاي نوين پایش وضعيت ماشين آلات و تجهیزات از طريق آناليز روغن ( Oil Analysis Machinery Condition Monitoring) بعنوان ابزاري موثر، و برخوردار از قابليت بالا در تشخيص عيوب  مكانيكی. امكان بهينه سازي سيستم ها و كنترلهاي مختلف نظير بررسي روند استهلاك، كيفيت قطعات و مواد مصرفی و تعميرات فراهم مي گردد.

 ايجا دمنافع اقتصادی حاصل از بكارگيري برنامه آناليز روغن نيز بعنوان يكي ديگر از توانمندی های برنامه مذكور مي باشد.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصرفرسايشی                                           

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصرآلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد

Viscosity@40°C

ASTM D445

آلودگی آب

Crackle

Crackle Test

سنجش ذرات آهنی

Particle Quantifier ( PQ )

Analex P974

عدد اسیدی کل

Total Acid Number

ASTM D445

 

 

 

آزمايش های پایه

شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت  سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 120 CC  

نوع آزمايش

روش استاندارد

ضريب شدت فرسايش        

TDPQ

Analex PQ90

فروگرافی مشاهداتی             

Analytical Ferrography(AF)

Predict FM-III

فروگرافی مستقيم  

Direct Reading Ferrography

Predict DR5

آزمايش های تکمیلی

 شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 250 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107