روغن نو دنده

جدول آزمایش های روغن نو دنده Gear New Oil

برای سیستم های انتقال نیرو، دنده های مختلفی بکار گرفته می شود که نیاز به روانکاری مناسب دارند. انتخاب روانکار مناسب مستلزم بررسی دقیق شرایط کار و مشخصات فیزیکی شیمیایی روانکار می باشد.روانکاری و کاهش اصطکاک، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه روغن است که باعث بهبود و راندمان سیستم می شود. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا حد ممکن می گردد. 

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصر فرسايشی              

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصر آلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد  

Viscosity@40°C

ASTM D445

گرانروی در 100 درجه سانتيگراد  

Viscosity@100°C

ASTM D445

نقطه اشتعال باز                

Flash Point (Open Cup 

ASTM D 92

شاخص گرانروی               VI ASTM D 2270
دانسیته در 15 درجه Density @15°C ASTM D 4052
وضعیت ظاهری Appearance VISUAL
آلودگی آب                         Crackle Crackle Test
آزمایش كف Foaming ASTM D93
نقطه ریزش   Pour Point ASTM D 97

آزمايش های مورد نیاز

 شامل آن دسته از آزمايش های موردنیاز که جهت حصول اطمینان از روغن مصرفی ضروری می باشد.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107