روغن نو موتور گازسوز

جدول آزمایش های روغن نو موتور گاز سوز Grease

روغن به عنوان يک تركيب چند منظوره نقش بسيار مهم و اساسي در كاركرد مطمئن سيستم ايفا مي كند. روانکاری و كاهش اصطکاک، اصلی ترين و مهم ترين وظيفه روغن است كه باعث بهبود و راندمان سيستم می شود. تشکيل فیلم روغن با ضخامت مناسب موجب كاهش سايش قطعات مختلف تا حد ممکن ميگردد. انتقال حرارت،جلوگيری از زنگ زدگی،پاک كنندگی و معلق سازی ذرات حاصل از سايش قطعات و آب بندی … ازجمله وظايف روغن می باشد.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصر فرسايشی            

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصر آلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد

Viscosity@40°C

ASTM D445

گرانروی در 100 درجه سانتيگراد

Viscosity@100°C

ASTM D445

شاخص گرانروی

VI

ASTM D 2270

عدد قلياييت كل

Total Base Number

ASTM D 2896

اسيديته كل

Total Acid Number

ASTM D974

آلودگی آب

Crackle

Crackle Test

نقطه اشتعال باز

Flash Point (Open Cup)

ASTM D 92

نقطه ريزش

Pour Point

ASTMD97

دانسيته در 15 درجه

Density @15°C

ASTM D 4052

خاكستر سولفاته

Sulfated Ash

ASTM D874

رنگ روغن

Color

ASTM D1500

آزمايش های مورد نیاز

 شامل آن دسته از آزمايش های موردنیاز که جهت حصول اطمینان از روغن مصرفی ضروری می باشد.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107