روغن نو موتور

جدول آزمایش های روغن نو موتور دیزلی Diesel engine New Engine

روغن به عنوان یک ترکیب چند منظوره نقش بسیار مهم و اساسی در کارکرد مطمئن سیستم ایفا می کند.  روانکاری و کاهش اصطکاک، اصلی ترین و مهم ترین وظیفه روغن است که باعث بهبود و راندمان سیستم می شود. تشکیل فیلم روغن با ضخامت مناسب موجب کاهش سائیدگی قطعات مختلف تا حد ممکن می گردد.انتقال حرارت، جلوگیری از زنگ زدگی، پاک کنندگی و معلق سازی ذرات حاصل ازسایش قطعات، آب بندی و… ازجمله وظایف روغن می باشد.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصرفرسايشی              

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصر آلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد

Viscosity@40°C

ASTM D445

گرانروی در 100 درجه سانتيگراد Viscosity@100°C ASTM D445
آلودگی آب                          Crackle Crackle Test
عدد قلياييت كل                  Total Base Number ASTM D 2896
نقطه اشتعال باز                 Flash Point (Open Cup)  ASTM D 92
شاخص گرانروی               VI ASTM D 2270
پایداری برشی Shear Stability ASTM D 6278
دانسیته در 15 درجه Density @15°C ASTM D 4052
وضعیت ظاهری Appearance VISUAL
آزمایش كف Foaming ASTM D892
نقطه ریزش   Pour Point ASTMD97
گرانروی ظاهری در دمای پایین (هنگام استارت موتور) CCS ASTMD5293
میزان فراریت (تبخیر) Noack ASTMD5800
تشخیص خوردگی نوار مس Copper Corrosion ASTM D130
گرانروی ظاهری در دمای پایین MRV ASTM D6484
عدد اسیدی کل Total Acid Number ASTM D974
رنگ روغن Color ASTM D1500

آزمايش های موردنیاز

 شامل آن دسته از آزمايش های موردنیاز که جهت حصول اطمینان از روغن مصرفی برایر دیتا شیت و استاندارد ضروری می باشد.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107