روغن نو گیربکس صنعتی

جدول آزمایش های روغن نو گیربکس صنعتی Industrial gear new oil

برای سيستم های انتقال نيرو، دنده های مختلفی بکار گرفته مي شود که نياز به روانکاری مناسب دارند.د انتخاب روانکار مناسب مستلزم بررسي دقيق شرايط کار و مشخصات فيزيکی و شيميايی روانکار مي باشد. روانکاري و کاهش اصطکاک، اصلی ترين و مهم ترين وظيفه روغن است که باعث بهبود و راندمان سيستم مي شود و تشکيل فيلم روغن با ضخامت مناسب موجب کاهش سايش قطعات مختلف تا حد ممکن میگردد.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصر فرسایشی             

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصر آلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد              

Viscosity@40°C

ASTM D445

گرانروی در 100 درجه سانتيگراد              

Viscosity@100°C

ASTM D445

آلودگی آب (كارل فيشر)

Water Determination

ASTM D6304

نقطه اشتعال باز

Flash Point (Open Cup)

ASTM D 92

شاخص گرانروی

VI

ASTM D 2270

دانسيته در 15 درجه

Density @15°C

ASTM D 4052

وضعيت ظاهری

Appearance

VISUAL

آزمايش کف

Foaming

ASTM D892

عدد اسيدی کل

Total Acid Number

ASTM D974

نقطه ريزش

Pour Point

ASTM D 97

ممانعت از زنگ زدگی

RUST-Prevention

ASTM D665

تشخيص خوردگي

copper Corrosion

ASTM D130

قابليت تفکيک پذيری آب از روغن

Water Separability

ASTM D1401

رنگ روغن

Color

ASTM D1500

اندازه گيری خاصيت فشار پذيری (فوربال) Four ball weld

ASTM D2873

آزمايش های مورد نیاز

 شامل آن دسته از آزمايش های موردنیاز که جهت حصول اطمینان از روغن مصرفی ضروری می باشد.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“







جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.






    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107