سیستم هیدرولیک

امروزه ارزيابي و كنترل سطح تميزی روغن (Cleanliness Level) سيستم های مكانيكي حساس از مهمترين فاكتورهای مطرح در برنامه پایش وضعیت از طریق آنالیز روغن می باشد. بر اساس نتايج تحقيقات انجام شده در بيش از 75% موارد، فرسايش غير عادي و نقص همه سيستم های مكانيكی ناشي از آلودگي روغن می باشد. ميزان درجه حساسيت سيستم های مكانيكي به آلودگی روغن بستگي به تلورانس ها، مكانيزم و متالورژي قطعات هر سيستم دارد. لذا انجام مستمر آزمايش سطح تميزی روغن سيستم های فوق، بسيار ضروری می باشد.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصرفرسايشی                                           

Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo))

– عناصرآلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد              

Viscosity@40°C

ASTM D445

اندازه‌گيری آب (كارل فيشر)

Water Determination

ASTM D6304

شكل شناسی ذرات یا شمارنده ذرات                            

Particle Analyzer /Particle Counter

ISO 4406

NAS 1638

سنجش ذرات آهنی          

Particle Quantifier ( PQ )

Analex PQ90

عدد اسيدی كل

Total Acid Number

ASTM D974

فروگرافی مستقيم             

Direct Reading Ferrography

Predict DR5

آزمايش های پایه

 شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت  سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 250 CC  

نوع آزمايش

روش استاندارد

آزمايش كف – مرحله اول

Foaming Sequence 1

ASTM D 892

قابلیت تفکیک پذيری آب از روغن

Water Separability

ASTM D1401

قابليت جدا شدن هوا از روغن

Air Release Value

ASTM D 3427

IP 313

تشخيص خوردگی (روغن)

Copper Strip Corrosion

ASTM D130

ممانعت از زنگ زدگی

Rust Preventing

ASTM-D 665

*آلودگی آب 

%Water & sediment 

ASTM D2273-D96

 *در صورت آلودگی شدید آب انجام خواهد شد.

آزمايش های تکمیلی

 شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107