ضدیخ

جدول آزمایش های قبل از کا رضد یخ Antifreeze

استفاده از خنک کننده ها یا ضدیخ ها نه تنها بمنظور حفاظت از موتور خودرو در برابر یخ زدن کمک می کند بلکه مانع از به جوش آمدن و خوردگی اجزای آن شده و همزمان با دفع حرارت تولید شده، تعادل حرارتی را در کل موتور برقرار می کنند.به دلایل متفاوتی برای کاهش نقطه انجماد سیال خنک کننده از ماده شیمیایی گلیکول به عنوان سیال پایه استفاده می شود که معمولاً در تولید این خنک کننده ها از مخلوط ۵۰/۵۰ از اتیلن گلیکول و آب استفاده می کنند. در این ترکیب میزان مشخصی از عوامل بازدارنده نظیر ضد کف، ضد خوردگی، رنگ و … نیز بکار گرفته می شود.

نوع آزمايش

روش استاندارد

دانسيته در 15 درجه سانتيگراد Density@15°C ASTM D 4052
نقطه ریزش                Pour Point ASTM D 97
خاصیت اسیدی و بازی PH پتانسیومتری
قلیائیت ذخیره Reserve Alkalinity ASTM D 1121
اندازه گیری نقطه جوش ضدیخ Boiling Point ASTM D 1120

آزمايش های پایه

 شامل آن دسته از آزمايش های موردنیاز که جهت حصول اطمینان از روغن مصرفی ضروری می باشد.

حداقل حجم نمونه: 500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107