فروگرافی مشاهداتی (A.F)

استاندارد انجام آزمایش:

PREDICT FM-III

مقدار مورد نیاز:

20 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

این آزمایش روشی است برای تعیین،شمارش و سنجش عناصر،آلیاژها و ذرات آلودگی در روغن کارکرده که در اثر سایش،آلودگی یا تخریب افزودنیها به وجود می آیند و برای تحلیل وضعیت روغن تجهیزات حساس به گار گرفته می شود.این آزمایش علاوه بر نمایش ذرات سایشی،ترکیب آلیاژی ذرات را بوسیله شکل شناسی ارائه میکند.

روش انجام آزمایش:

دراين روش از نمونه روغن لامل های مخصوص تهيه شده (فروگرام)، و بوسيله ميكروسكوپ ذرات مختلف موجود بر روي لام مشاهده و ارزیابی مي شود. با مطالعه ذرات از نظر ويژگيهاي مختلف مي توان به عوامل و محل توليد ذرات و چگونگي فرايند فرسايش پي برد.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107