مخزن ترانسفورماتور

جدول آزمایش های کنترل کیفی روغن در حال سرویس ترانسفورماتورها Transformers

 روغن نقش بسیار مهمی در عملکرد ترانسفورماتورها دارد. عایق کنندگی، خنک کنندگی و منبع تشخیص عیب از جمله مهمترین وظایف روغن می باشند. عوامل خرابي ترانسفورماتورها، باعث تغييرات خواص الكتريكی، فيزيكی و شيميايی روغن و يا ايجاد گازهای محلول و بسيار خطرناك می شوند. پیری يكی ديگر از مشكلات بهره برداری از ترانسفورماتورها می باشد. شناسايی عوامل پيری زودرس ترانسفورماتور ها و كنترل آنها بهترين راه افزايش عمر و بهره وری آنها می باشد. با بكارگيری و استفاده از برنامه پایش وضعيت ترانسفورماتورها امكان سرویس ونگهداری بهینه ترانس فراهم میگردد.

 

نوع آزمايش

روش استاندارد

گروه 1 آزمون های روتین (Group 1 are routine tests)

 اندازه گیری رنگ روغن

Color@20°C

ASTM D1500

وضعیت ظاهری            

Appearance

VISUAL

قدرت عایقی ولتاژ شکست

Breakdown Voltage

IEC 60156

اندازه گیری آب (کارل فیشر)

Water Determination

ASTM D16304

عدد اسیدی کل

Total Acid Number

ASTM D974

ضریب تلفات عایقی

Dielectric Dessipation Factor(DDF)

IEC 60247

تعیین میزان آنتی اکسیدان موجود در روغن

Inhibitor

IEC60666

گروه 2 آزمون های تکمیلی (Group 2 are complementary tests)

درصد وزنی رسوب و لجن

Sediment & Sludge

IEC60422-Annex c

کشش بین سطحی

Interfacial Tension (IFT)

ASTM D971

شمارنده ذرات

Particle Counter (PC)

ISO 4406-99

گروه 3 آزمون های ویژه (Group 3 are special investigative tests)

پایداری اکسیژن

Oxidation Stability

IEC61125C

نطع اشتعال (بسته)

Flash Point (Closed Cup)

ASTM D93

نقطه ریزش

Pour Point

ASTM D97

دانسیته در 20 درجه سانتیگراد 

Density@20°C

ASTM D4052

گرانروی در 40 درجه سانتیگراد 

Viscosity@40°C

ASTM D445

اندازه گیری آلودگی آسکارل در روغن

Polychlorinated Biphenyls (PCBs) ASTM D4059

سولفور خورنده

Corrosive Sulfur

ASTM D1275

آزمايش های پایه و تکمیلی مخزن

شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت روغن در حال بهره برداری و وضعیت ترانس انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 1000 CC  

نوع آزمايش

روش استاندارد

 گاز کروماتاگرافی        

Gas chromatography (GC)

ASTM D3612 

آزمايش گاز کروماتاگرافی

شامل گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور

حداقل حجم نمونه: 25 CC  در سرنگ DGAجهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107