مخزن تپ چنجر

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس روغن تپ چنجر و بوشینگ Tap Changer

ترانسفورماتورها در تامين انرژی الكتريكی تجهيزات و قابليت اطمينان خط توليد نقش كليدی دارند. سلامت و امنيت آنها در آماده بكار بودن شبكه های توليد؛ انتقال و توزيع برق نیز از اهميت بسزايی برخوردار می باشند.

با استفاده از برنامه مراقبت وضعيت Oil Analysis Condition Monitoring بر روی روغن ترانسفورماتور؛ ميتوان علل ايجاد خرابی ترانس و پيشگيری از خارج شدن بدون برنامه ترانس از مدار را شناسايی و از بروز عيوب فاجعه آميز جلوگيری نمود.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصرفرسايشی                                           

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصرآلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

دانسیته در 20 درجه سانتيگراد              

Viscosity@20°C

ASTM D4052

قدرت عایقی (ولتاژ شکست)

Breakdown Voltage

IEC 60156

اندازه گیری آب (کارل فیشر)

Water determination

ASTM D6304

تراکم ذرات

Particle Density ( PD )

BS ISO 4407

عدد اسيدی كل

Total Acid Number

ASTM D974

آزمايش های تپ چنجر

آزمایش هایی که جهت تعيين وضعیت روغن تب چنجر در حال بهره بهرداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 1000 CC  داخل ظرف تیره رنگ

نوع آزمايش

روش استاندارد

دانسیته در 20 درجه سانتيگراد

Viscosity@20°C

ASTM D4052

قدرت عایقی (ولتاژ شکست)

Breakdown Voltage

ASTM D6304

نقطه اشتعال بسته

Flash Point closed cup

ASTM D93

اندازه گیری آب (کارل فیشر)

Water determination

ASTM D6304

آزمايش های بوشینگ

آزمایش هایی که جهت تعيين وضعیت روغن بوشینگ در حال بهره بهرداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 1000 CC  داخل ظرف تیره رنگ

نوع آزمايش

روش استاندارد

 گاز کروماتاگرافی        

Gas chromatography (GC)

ASTM D3612 

آزمايش گاز کروماتاگرافی

شامل گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور

حداقل حجم نمونه: 25 CC  در سرنگ DGAجهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107