ممانعت از زنگ زدگی Rust preventing

استاندارد انجام آزمایش:

ASTM D665

مقدار مورد نیاز:

500 میلی لیتر

هدف از انجام آزمایش:

تعیین توانایی روغن به منظور حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی،در افزاریش عمر و سلامتی اجزای فولادی درون تجهیزات حیاتی است.،علاوه بر این ذرات زنگ زدگی می توانند به عنوان کاتالیزور اکسیداسیون عمل کنند و باعث سایش در قطعات شوند. با ممانعت روغن از تشکیل زنگ در اجزای سیستم عمر روغن نیز افزایش می یابد.

روش انجام آزمایش:

روش انجام به اینگونه است که با استفاده از آب مقطر یا آب دریا و به صورت ایجاد ترکیبی از 300 میلی لیتر روغن با 30 میلی لیتر آب در دمای 60 درجه سانتی گراد به مدت چهار ساعت در حضور فولاد کربنی که به عنوان نمونه آزمایشی ساخته شده است،کیفیت روغن مورد بررسی قرار میگیرد.در ابتدا فولاد جلا داده شده و سپس به طور کامل در مایع غوطه ور می شود،در پایان دوره چهار ساعته آزمون،نمونه برداشته شده بو با حلال شسته می شود و میزان زنگ زدگی مشخص خواهد شد.

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107