کمپرسور هوا

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس كمپرسور هوا Air Compressor

تحقیقات انجام شده نشان ميدهد: در بسياری از شرکتها، کارخانجات و مجتمع های صنعتی عمدتا بدليل عدم شناخت کافی از توانمندي های روش های نوين نگهداری و تعميرات و يا عليرغم شناخت کافی از فن آوری های نوين و موثر به دليل عدم تمايل در بکارگيری آنها هنوز روش های سنتی نگهداری و تعميرات در آنجا حاکم می باشد.

نتيجه چنين رويکردی، افزايش هزينه های نگهداری و تعميرات ،خرابی های زودرس، مستهلک شدن زود هنگام تجهيزات و ماشين آلات و عدم راندمان و کارايی لازم می باشد .

 

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصر فرسايشی                                           

Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo))

– عناصر آلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد              

Viscosity@40°C

ASTM D445

اندازه‌ گيری آب (كارل فيشر)

Water Determination

ASTM D6304

شكل شناسی ذرات

Particle Analyzer

ISO 4406

NAS 1638

سنجش ذرات آهنی          

Particle Quantifier ( PQ )

Analex PQ90

عدد اسيدی كل

Total Acid Number

ASTM,D974

فروگرافی مستقيم             

Direct Reading Ferrography

Predict DR5

آزمايش های پایه

 شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت  سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 250 CC  

نوع آزمايش

روش استاندارد

پايداری اكسيداسيون روغن             

Oxidation Stability(RBOT)

ASTM D2272 

ممانعت از زنگ زدگی            

RUST-Prevention

ASTM D665

آزمايش كف – مرحله اول

Foaming Sequence 1

ASTM D892

قابلیت تفکیک پذيری آب از روغن

Water Separability

ASTM D1401

قابليت جدا شدن هوا از روغن

Air Release Value

ASTM D3427

IP 313

پتانسیل تشکیل وارنیش

V.P.T

ASTM D7843

تشخیص خوردگی روغن

Copper Strip Corrosion

ASTM D-130

* آلودگی آب 

%Water & sediment

ASTM D2273-D96

* در صورت آلودگی شدید آب انجام خواهد شد.

آزمايش های تکمیلی

 شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107