کمپرسور گاز

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس كمپرسور گازی Gas Compressor

سهولت اجرای برنامه مراقبت وضعيت از طريق آناليز روغن ، بعنوان يکی از محاسن اين روش می باشد. در صورتيکه آناليز روغن به درستی و با اعمال مديريت صحيح و بهنگام اجرا شود نه تنها قادر به کاهش قابل توجه هزينه ها در بخش نت می باشد، بلکه نقش مهمی در افزايش راندمان کار دستگاه ها خواهد داشت.

از همين رو بسياری از کشورهای صنعتی و پيشرفته در تمامی  زمينه ها با استفاده از فن آوری OCM نحوه کار ماشين آلات و تجهيزات را کنترل می نمايند و از اين طريق توانسته اند علاوه بر موارد اشاره شده منافع اقتصادی غير قابل تصوری ايجاد نمايند.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصرفرسايشی                                         

Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo))

– عناصر آلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد              

Viscosity@40°C

ASTM D445

اندازه‌گيری آب (كارل فيشر)

Water Determination

ASTM D6304

شكل شناسی ذرات

Particle Analyzer

ISO 4406

NAS 1638

سنجش ذرات آهنی          

Particle Quantifier ( PQ )

Analex PQ90

عدد اسيدی كل

Total Acid Number

ASTM,D974

فروگرافی مستقيم             

Direct Reading Ferrography

Predict DR5

آزمايش های پایه

 شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت  سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 250 CC  

نوع آزمايش

روش استاندارد

پايداری اكسيداسيون روغن             

Oxidation Stability(RBOT)

ASTM D2272 

تشخیص خوردگی روغن

Copper Strip Corrosion

ASTM D130 

قابليت جدا شدن هوا از روغن

Air Release Value

ASTM D3427

IP 313

آزمايش كف – مرحله اول

Foaming Sequence 1

ASTM D 892

قابلیت تفکیک پذيری آب از روغن

Water Separability

ASTM D1401

آلودگی آب

%Water & sediment

D96-ASTM D2273

خاکستر

Ash

ASTM D482

ممانعت از زنگ زدگی             

RUST-Prevention

ASTM D665

پتانسیل تشکیل وارنیش

V.P.T

ASTM D7843

*در صورت آلودگی شدید آب انجام خواهد شد.

 

 

آزمايش های تکمیلی

 شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107