گریس

آزمایش های گریس نو Grease

گریس مخلوطی نیمه جامد تا جامد می باشد که از یک سیال روانکار ( روغن ) و یک ماده قوام دهنده غلیظ کننده (Thickener) و مواد افزودنی خاص ساخته می شود. مشخصات و کیفیت گریس به نوع و مقدار ماده غلیظ کننده، مواد فزودنی، مشخصات روغن پایه و همچنین فرآیند تولید آن بستگی دارد. ماده غلیظ کننده مهمترین عامل پایداری در برابر آب ، پایداری در شرایط دمای بالا و حفظ کیفیت در مدت زمان مصرف دارد. از جمله اهداف گریس ها برای به حداقل رساندن اصطکاک و فرسایش بین سطوح متحرک می باشند.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصر فرسايشی            

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصر آلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

تعیین درجه گریس

NLGI

ASTM D51818

نقطه قطره شدن

Dropping Point

ASTM D566

تشخیص خوردگی

Corrosion

ASTM D4048

میزان نفوذ پذیری گریس قبل از کار

Unworked Penetration

ASTM D217

میزان نفوذ پذیری گریس پس از کار

worked Penetration

ASTM D217

تعیین پایه صابونی

Soap type

نظر کارشناسی

رنگ

Color

VISUAL

وضعیت ظاهری

Appearance

VISUAL

اندازه گیری خاصیت فشارپذیری (فوربال)

Four ball weld

ASTM D2596

روغن جداشده از گریس

Oil sep

ASTM D1742

مقاومت در برابر شستشو با آب

Water washout

ASTM D1264

آزمايش های مورد نیاز

 شامل آن دسته از آزمايش های موردنیاز که جهت حصول اطمینان از روغن مصرفی ضروری می باشد.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107