گیربکس

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس گيربکس صنعتی
Industrial Gear Box

اساسا برنامه  آنالیز روغن به منظور قضاوت در مورد کیفیت نگهداری ماشین و روغن انجام  می شود. در این رابطه سه مقوله مهم و موثر در زمینه روغن و ماشین مورد ارزیابی قرار می گیرد:

الف- خواص روغن: استفاده و بکارگیری روغن مناسب بر اساس توصیه سازنده دستگاه

ب- آلاینده ها: وجود آلاینده ها در سیستم موجب کاهش کارآیی ماشین و زایل شدن کیفیت مطلوب روغن می شود.

ج- فرسایش: آنالیز ذرات فرسایشی، ما را قادر به شناسایی و ارزیابی شرایط غیرعادی می نماید.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصر فرسايشی              

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصر آلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد             

Viscosity@40°C

ASTM D445

اندازه گیری آب (کارل فیشر)  

 Water Determination 

ASTM D6304

سنجش ذرات آهنی          

Particle Quantifier ( PQ )

Analex PQ90

عدد اسيدی كل

Total Acid Number

ASTM D974

تراکم ذرات

Particle Density (PD)

BS ISO 4407

فروگرافی مستقيم             

Direct Reading Ferrography

Predict DR5

آزمايش های پایه

شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت  سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 250 CC  

نوع آزمايش

روش استاندارد

آزمايش كف – مرحله اول

Foaming Sequence 1

ASTM D892

قابليت جدا شدن هوا از روغن

Air Release Value

ASTM D3427

IP 313

اندازه گيری مواد نامحلول 

Insoluble (pan or tol )

ASTM D893

فروگرافی مشاهداتی             

Analytical Ferrography(AF)

Predict FM-III

قابلیت تفکیک پذيری آب از روغن

Water Separability

ASTM D1401

آزمايش های تکمیلی

 شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 1500 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107