گیربکس

جدول آزمایش های روغن در حال سرویس گيربكس غیر صنعتی Gear Box

تكنيك آناليز عنصري ، يكي از آزمايش های اصلي و پايه اي فن آوری OCM  می باشد. بدون شك طی دهه های گذشته، توسعه و كاربري فن آوری آنالیز روغن در دنيا، بدون اين تكنيك استراتژيك، ممكن نبوده است. اگر مهمترين هدف OCM را كنترل، پيشگيری و عيب يابی بموقع تجهيزات بدانيم، نقش آنالیز روغن عبارت است از:

اندازه گيری دقيق انواع عناصر و ذرات بسيار ريز (كوچكتر از ميكرون) موجود در روغن ، شناسایی عواملی تشدید فرسایش و بررسی کیفیت روغن در حال سرویس.

نوع آزمايش

روش استاندارد

آناليز عنصری شامل:

Elemental Analysis

 

 

RDE/AES

ASTM D6595

– عناصرفرسايشی                                           

(Fe/Cr/Al/Pb/Cu/Sn/Ni/Ti/Ag/Mo)

– عناصرآلاينده

(Si/Na/B/V)

– عناصر افزودنی

(Zn/P/Ca/Ba/Mg)

گرانروی در 40 درجه سانتيگراد

Viscosity@40°C

ASTM D445

آلودگی آب

Crackle

Crackle Test

سنجش ذرات آهنی

Particle Quantifier ( PQ )

Analex P974

عدد اسیدی کل

Total Acid Number

ASTM D445

 

 

 

آزمايش های پایه

شامل آن دسته از آزمايش هايی که جهت تعیین وضعیت  سیستم، روغن در حال بهره برداری و برخی آلاینده ها انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 120 CC  

نوع آزمايش

روش استاندارد

ضريب شدت فرسايش        

TDPQ

Analex PQ90

فروگرافی مشاهداتی             

Analytical Ferrography(AF)

Predict FM-III

فروگرافی مستقيم  

Direct Reading Ferrography

Predict DR5

آزمايش های تکمیلی

 شامل آن دسته از آزمايش هايی می باشد که عندالزوم، بسته به نتايج آزمايش هاي پایه و یا بنا بر در خواست مشتری انجام می شود.

حداقل حجم نمونه: 250 CC  

آیا میدانید؟

”صدای یک هشدار شنیده نخواهد شد، مگر اینکه آماده شنیدن آن باشیم“جهت دانلود فایل آزمایش ها اینجا کلیک کنید

کارتابل مشتریان

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.


    Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/segalmed/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107